06 Decembrie 2022
Două centrale electrice cu termoficare (CET-uri) performante, bazate pe tehnologii moderne și flexibile de cogenerare de înaltă eficiență, urmează a fi construite pe teritoriul unităților de producere existente ale Termoelectrica S.A. și se preconizează a fi puse în funcțiune în anul 2025.
Lansarea licitației internaționale pentru construcția unor noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență pentru Termoelectrica S.A.

Instalațiile vor avea o putere electrică totală de circa 55 MW și termică de cel puțin 43 Gcal/h, ceea ce va contribui la mărirea capacității de producere interne a energiei electrice și asigurare a securității energetice a țării. Totodată, va contribui la dezvoltarea sistemului de termoficare din mun. Chișinău și asigurarea eficientă și fiabilă cu energie termică a consumatorilor.

Licitația internațională pentru “Instalarea unor centrale de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3, și instalarea unor transformatoare electrice și instalații de distribuție (proiectare, furnizare, instalare)” a fost lansată de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) în cadrul celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (PIESACET-2). Invitația de participare la licitație (cererea de oferte) poate fi găsită aici: https://mepiu.md/rom/request-for-bids-plant-design-supply-and-installation-1 

Conform proiectului, noile centrale vor funcționa eficient pe întreg parcursul anului și vor livra energia electrică și termică produsă în sistemul electroenergetic național și, respectiv, în sistemul centralizat de termoficare din Chișinău.

Construcția noilor centrale de cogenerare va permite excluderea din circuitul de producere și scoaterea din exploatare a celei mai vechi centrale electrice cu termoficare din Chișinău, CET Sursa-2 (fosta CET-1), instalațiile căreia sunt uzate și au un randament electric redus.

De asemenea, o parte importantă din energia termică produsă în sezonul de încălzire la centrala termică Vest (care în prezent nu produce energie electrică), va fi înlocuită cu energie termică produsă în cogenerare de noile instalații, concomitent cu energia electrică care va fi livrată în rețea.

În perspectivă, datorită tehnologiilor flexibile, capacitățile noi de generare vor putea fi utilizate inclusiv pentru echilibrare în sistemul electroenergetic în contextul integrării surselor de energie regenerabilă, fiind și un obiectiv strategic energetic național.

Noile centrale de cogenerare vor dispune complementar de instalații fotovoltaice cu o capacitate totală de circa 100 kW, ceea ce la fel va contribui la dezvoltarea surselor de energie regenerabilă.

Proiectul este finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin intermediul UCIPE.