Despre noi

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), este o instituție publică, creată în baza Hotărârii Guvernului nr. 1276 din 21 decembrie 2000.

Scopul activității UCIPE este de a asigura implementarea eficientă a proiectelor în domeniul energeticii prin administrarea, monitorizarea și coordonarea acestora în conformitate cu cerințele organismelor financiare internaționale donatoare.

Pe parcursul activității sale UCIPE a implementat proiecte de importanță strategică pentru Republica Moldova, cum ar fi: Proiectul energetic, Proiectul energetic II (componentele electrică și termică), ”Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova”, ”Elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea conexiunii sincrone a sistemelor energetice ale Ucrainei și Moldovei la Sistemul continental European ENTSO-E”, Programul pentru sporirea capacității Ministerului Economiei al RM în domeniul eficienței energetice și resurselor regenerabile în sectorul energetic, Promovarea Reformelor și Sporirea Eficienței în Sectorul Energetic din Moldova.

În prezent, UCIPE implementează proiecte ce țin de îmbunătățirea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și interconectarea sistemului electroenergetic din Republica Moldova cu sistemul electroenergetic din România.

UCIPE își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, Regulamentul UCIPE, directivele și standardele Băncii Mondiale și ale altor organizații internaționale.

Organigrama UCIPE 

Regulamentul UCIPE

Organele de conducere și supraveghere

Organizarea procedurilor de achiziții în cadrul UCIPE

ECHIPA

1

Director interimar: Ruslan Surugiu (CV)

       ruslan.surugiu@mepiu.md

2

Contabil șef

marina.burdujan@mepiu.md

3

Coordonator proiect

   eugeniu.pelivan@mepiu.md

4

Asistent proiect

tatiana.panfili@mepiu.md

5

Specialist financiar

dorina.drucec@mepiu.md

maria.popescu@mepiu.md

6

Specialist în domeniul achiziții

 dumitru.ochinca@mepiu.md

dina.cebotari@mepiu.md

 stela.savca@mepiu.md

7

Specialist tehnic

alexandru.melenciuc@mepiu.md

andrei.butuc@mepiu.md

8

Specialist monitorizare, evaluare și raportare

olga.rusu@mepiu.md

ana.mardari@mepiu.md

9

Specialist în aspecte de mediu, sănătate și securitate în muncă

anatol.burlacu@mepiu.md

10

Specialist în aspecte sociale

ala.rotaru@mepiu.md

11

Specialist juridic

corina.rusu@mepiu.md

marin.grosul@mepiu.md

12

Specialist comunicare și informare publică

elena.junghina@mepiu.md

 

Cariere: 

Funcții vacante:

Asistent pe implementarea Planului de acțiuni privind strămutarea în cadrul Proiectului de Dezvoltare a sistemului Electroenergetic din Republica Moldova (Resettlement Action Plan – RAP)

 

Cerințe:

 • Acordarea asistenței juridice de specialitate necesare implementării RAP-lui;
 • Examinarea demersurilor și reclamațiilor, cererilor, documentelor legale, cu formularea propunerilor privind soluționarea acestora;
 • Asigurarea/pregătirea/realizarea tuturor activităților aferente procedurii de expropriere în cadrul Proiectului.
 • Ținerea lucrărilor de secretariat, inclusiv întocmirea proceselor-verbale a ședințelor Comisiei de soluționare a întâmpinărilor întemeiată în conformitate cu hotărârea de Guvern (Act de expropriere) pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești–Chișinău;
 • Structurarea și arhivarea documentației aferente îndeplinirii sarcinilor atribuite în cadrul Proiectului în mod corespunzător (în format electronic și pe suport de hârtie), în conformitate cu cerințele Instituțiilor Internaționale de Finanțare, Guvernului Republicii Moldova și a Regulamentului intern UCIPE;
 • Alte sarcini atribuite de Angajator.

Calificare:

 • Studii universitare în jurisprudență;
 • Experiență profesională relevantă în domeniul jurisprudenței de cel puțin 2 ani;
 • Cunoașterea limbii române și rusă. Limba engleză (va constitui un avantaj);
 • Abilități de lucru la calculator (Windows, Microsoft Office și Internet);
 • Personalitate echilibrată, cu abilități excelente de comunicare și interpersonale;
 • Abilitatea de a păstra calmul în situații încărcate emoțional;
 • Acceptă feedback constructiv într-un mod pozitiv și este capabil să facă față deficiențelor/situațiilor de criză.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md

Data limită de aplicare este 5 Aprilie 2024.

Vor fi contactați doar candidații care vor întruni cerințele specifice funcției, în conformitate cu cerințele anunțului.